Miejska Hala Lodowa
w Nowym Targu

Regulamin Ślizgawki

REGULAMIN MIEJSKA HALA LODOWA W NOWYM TARGU

ŚLIZGAW

 1. Organizatorem „ślizgawka” jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

 2. Przed wstępem na „ślizgawkę” należy zapoznać się z niniejszym regulaminem ślizgawki oraz regulaminem Miejskiej Hali Lodowej. Wstęp oznacza akceptację postanowień regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 3. Ze „ślizgawki” mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 4. W celu korzystania ze „ślizgawki” należy wykupić bilet wstępu, który należy zachować do kontroli przez cały czas pobytu na „ślizgawce”.

 5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia oraz studentów dziennych do 26 roku życia, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji.

 6. Dla posiadaczy karty Dużej Rodziny 50% zniżki na ślizgawkę z terenu Nowego Targu.

 7. Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem jazdy na łyżwach, które wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia wypadków i odpowiadają za swoje bezpieczeństwo.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała oraz uszkodzenia przedmiotów osobistych powstałe podczas korzystania ze „ślizgawki”.

 9. Na tafli lodowej należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy.

 10. Ze „ślizgawki” mogą korzystać wyłącznie osoby w łyżwach, ciepłym ubraniu i rękawiczkach.

 11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze „ślizgawki” tylko pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej będącej na łyżwach. Organizator ślizgawki nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

 12. Opiekunowie, którzy nie wykupią biletu wstępu nie mogą korzystać z tafli lodowej.

 13. Dzieci do lat 12 muszą posiadać kask ochronny, pozostałym osobom zaleca się również jazdę w kaskach ochronnych.

 14. Korzystający ze „ślizgawki” są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom obsługi lodowiska oraz komunikatom ogłoszonym przez system nagłośnienia obiektu.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, pozostawione na obiekcie w czasie „ślizgawki”.

 16. Zabrania się wstępu na „ślizgawkę” osobom po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

 17. Na „ślizgawce” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze „ślizgawki” bez zwrotu kosztów. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na „ślizgawkę”.

 19. Na „ślizgawce” obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, a w razie potrzeby należy głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

 20. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

 21. Osoby niszczące sprzęt i wyposażenie lodowiska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 22. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 23. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

 24. Liczba miejsc na „ślizgawce” jest ograniczona, jednorazowo może korzystać maksymalnie 200 osób.

OSOBOM KORZYSTAJĄCYM Z LODOWISKA ZABRANIA SIĘ:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i podcinania innych uczestników ślizgawki.

 2. Jazdy z dziećmi na rękach.

 3. Wprowadzania zwierząt.

 4. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami,torbami,itp.

 5. Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia oraz spożywania posiłków, wnoszenia puszek i butelek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

 6. Rzucania śnieżkami.

 7. Siadania na bandach lodowiska.

 8. Niszczenia sprzętu i urządzeń.

 9. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.

 10. Korzystanie z telefonów w czasie jazdy.

 11. Palenia tytoniu i picia alkoholu.

 12. Skargi i wnioski można zgłaszać w siedzibie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 lub obsłudze lodowiska.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Administrator:

Miejski Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,

Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ

Tel. 692 960 861, e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

 

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.